Управлінська діяльність Львівської гімназії “Престиж” PDF Друк e-mail

Управління – це поєднання державних та громадських важелів впливу на стан освіти. Сучасна система освіти характеризується переходом від державної до державно-громадської форми управління. Система управління не повинна приймати важливих рішень без консультацій з громадою і бути менш залежною від посадових осіб. Вона має забезпечити відкритість та прозорість в освітній галузі й успішний інституційний розвиток.

Порядок управління гімназією
Управління гімназією будується на основі принципів демократії, гласності і відвертості. Поєднання цих принципів забезпечується чітким розділенням компетенції і повноважень між директором і представниками адміністрації, педагогічною радою і Радою гімназії. Управління здійснюється через реалізацію управлінських (технологічних) функцій, до яких відносяться: планування, організація, координація, контроль, регулювання (корекція), облік та аналіз.
Найвищим органом самоврядування є конференція.


Конференція

 • обирає Раду гімназії, її голову і визначає термін їх повноважень;
 • затверджує основні напрямки розвитку гімназії;
 • розглядає питання навчально-виховної, методичної та фінансової діяльності гімназії;
 • заслуховує звіт директора і голови Ради гімназії;
 • приймає рішення про стимулювання праці адміністрації та педагогічних працівників.

Конференція скликається не рідше одного разу на рік за участю: працівників гімназії, учнів 8-11 класів, батьків, представників громадськості. Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Термін їх повноважень становить 2 роки.

Рада гімназії

 • організовує виконання рішень конференції;
 • вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу;
 • здійснює контроль за виконанням статуту;
 • розглядаєÂ  план роботи гімназії;
 • разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини навчального плану, враховуючи можливості, потреби учнів;
 • організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;
 • розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи гімназії;
 • вносить пропозиції щодо морального та матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу.


Педагогічна рада
Зміст діяльності педагогічної ради передбачає:

 • формування напрямків і завдань розвитку гімназії;
 • визначення змісту освіти, виховання, розвитку учнів, форм і методів організації навчально-виховного процесу;
 • організацію роботи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчих здібностей, розповсюдження передового педагогічного досвіду, досягнень науки;
 • вирішення педагогічних проблем, які пов'язані з удосконаленням навчально-виховного процесу, його аналіз і контроль;
 • розробку системи педагогічного впливу, спрямованого на методичне забезпечення всіх перспектив розвитку гімназії.Нетрадиційні форми проведення педагогічних рад

 • Семінар-практикум
 • Диспут
 • Тренінг
 • Робота проблемних груп
 • Круглий стіл


 
Copyright © 2021. Львівська Гімназія "Престиж".
Template by Shape5.com
Designed by Janka.biz studio

S5 Box