ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПОКРАЩЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. PDF Друк e-mail

Ефективність навчання залежить від різних факторів серед яких:
1. МОТИВИ
2 СУСПІЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ впливи
  

Заохочуючи  та  мотивуючи учнів до навчальної діяльності,  слід пам'ятати і враховувати конкретні закономірності,  які лежать в основі ефективного навчання:
1. МЕТОД НАВЧАННЯ ПОВИНЕН БУТИ ТАКИМ, ЩОБ ЗМЕНШУВАТИ ДЛЯ УЧНІВ ТРУДНОЩІ НАВЧАННЯ, НЕ ЗБУДЖУВАТИ В УЧНІВ НЕВДОВОЛЕННЯ ТА НЕ ПОРОДЖУВАТИ У НИХ ВІДРАЗИ ДО НАСТУПНИХ ЗАНЯТЬ. (Я.А.Коменський. Вибрані педагогічні твори, т.2).
2. ТЕМП І МІЦНІСТЬ ЗАСВОСННЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ ПРОПОРЦІЙНИЙ  ІНТЕРЕСУ УЧНІВ ДО ВИКОНУВАНОЇ НИМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. (М. Я.ЛЕРНЕР « Процес навчання та його закономірності»).
    

Велика група конкретних закономірностей стосується ПСИХІЧНИХ процесів: сприймання, осмислення, запам'ятовування, засвоєння та відтворення знань учнями. Цi закономірності  і послідовність  організації пізнавальної  діяльності  учнів є актуальними при опимізації навчального процесу.  Але на жаль частина цих закономірностей на практиці просто "випадає" з поля зору вчителів.
     

Приступаючи до вибору методів навчання, учителеві необхідно пам'ятати про ПСИХОЛОЛОГІЧНІ аспекти. Такі  як: 1) вік  учнів, тобто вікові можливості сприймання, пам'яті, уваги та сформованості  мислительних npoueciв;  2) навчальних можливостей учнів, тобто індивідуальні характеристики типу пам'яті, уваги, темпераменту;
     

Варто    пам'ятати    деякі    класичні    ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАKOHOMІРHOCTІ, що становлять кістяк навчально-виховного процесу на уроці,  і були  сформульовані  відомими вченими педагогами та  психологами:
1)    ЗНАННЯ РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ 3 ЧУТТЄВОГО СПРИЙМАННЯ, ЗА ДОПОМОГОЮ УЯВЛЕНЬ ПЕРЕХОДИТЬ У ПАМ"ЯТЬ, А ПОТТМ ЧЕРЕЗ УЗАГАЛЬНЕННЯ ОДИНИЧНОГО УТВОРЮЄТЬСЯ РОЗУМІННЯ ЗАГАЛЬНОГО.  (Я.А.Коменський, Вибрані педагогічні твори).
2)     ПРОЦЕС НАВЧАННЯ Є НАЙБІЛЬШ ЕФЕКТИВНИМ ЛИШЕ ТОДІ, .КОЛИ ЗАБЕЗПЕЧУЄТЪСЯ ПЕРЕХІД ЗАГАЛЬНИХ ЗНАНЬ У СПОСІБ МИСЛЕННЯ, ПЕРЕТВОРЕННЯ НАВЧАННЯ У САМОНАВЧАННЯ, ЯК ПЕРЕМІЩЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ НАВЧАННЯ ДИТИНИ ІЗ ЗОНИ ЇЇ СЬОГОДНІШНЬОГО РОЗВИТКУ В ЗОНУ НАЙБЛИЖЧОГО РОЗВИТКУ. (Л.С.Виготський)
3)    РОЗУМОВИЙ РОЗВИТОК ДЕТЕРМІНУЄТЬСЯ НЕ ЛИШЕ ЗЗОВН1, А Й ВНУТРІШНЬО І  ЗАЛЕЖИТЬ   ВІД  ДОСЯГНУТОГО   PIBНЯ   РОЗВИТКУ ВІКОВИХ  ТА  ІНДИВІДУАЛЪНИХ  ПСИХОЛОГ1ЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДИТИНИ. (Н.А.Менчинська. Психологія засвоєння знань в школі).

     

Таким чином, під час вивчення будь-якої теми (матеpiaлу)  в кожному класі  слід подбати про мобілізацію уваги  та  раціонально використовувати наочність.
    

Важливе мicцe пociдaє натхнення учителя на уроці...» БО  НАТХНЕННЯ ВЧИТЕЛЯ ВПЛИВАЄ НА ЗАГАЛЬНУ РОБОЧУ АТМОСФЕРУ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ,  ВИКЛИКАЄ ПОЗИТИВНІ ЧУТТЄВІ СТАНИ УЧНІВ I ЯВЛЯЄ СОБОЮ ВАЖЛИВУ МОДЕЛЬ ДЛЯ НАСЛІДУВАННЯ. УЧНІ,  НЕ ЛИШЕ МОЛОДШОГО, А Й НABІTЬ СЕРЕДНЬОГО ВІКУ,  НЕ ЗАВЖДИ МОЖУТЬ ОЦІНИТИ ЗНАЧЕННЯ ТОГО ЧИ ІНШОГО НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТУ  ЗА ДОПОМОГОЮ ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ, І ТОМУ НАТХНЕННЯ ВЧИТЕЛЯ, ЙОГО ЗАХОПЛЕННЯ CBO'ЇM ПРЕДМЕТОМ СПРИЯЮТЬ УСВІДОМЛЕННЮ УЧНЯМИ ЗНАЧЕННЯ ЦЬОГО ПРЕДМЕТУ  ЧЕРЕЗ КАНАЛ ЕМОЦІЙНОГО ЗВ'ЯЗКУ.»
   

Відомий американський психолог Дж.С.Брунер говорячи про психологію навчання наголосив,  що  «ВЧИТЕЛЬ - ЦЕ НЕ ТІЛЬКИ НОСІЙ ЗНАНЬ,  А   Й ВЗІРЕЦЬ,  ЩО ВІН (учитель)  МОЖЕ ВЖЕ САМИМ СВОЇМ НАТХНЕННЯМ ВИКЛИКАТИ В УЧНЯ УВАЖНЕ СТАВЛЕННЯ ДО НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ТА ЗАЦІКАВЛЕНІСТЬ  НИМ,  ВНУТРІШНІЙ  ІHTEPЕC, ПРАГНЕННЯ ВІДКРИВАТИ ДЛЯ СЕБЕ ЩОСЬ НОВЕ,  САМОСТІЙНО МИСЛИТИ Й АКТИВНО ВЧИТИСЯ.»


Варто знати, що в основі принципу наочності навчання лежать строго зафіксовані  наукові  закономірності: « Органи чуття людини мають нерівномірну чутливість до зовнішніх подразнень». ОРГАНИ ЗОРУ "ПРОПУСКАЮТЬ" У МОЗОК МАЙЖЕ У 5 PA3ІB БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ,  НІЖ ОРГАНИ СЛУХУ, І МАЙЖЕ У  13 РАЗІВ  БІЛЬШЕ  ПОРІВНЯНО 3 ОРГАНАМИ ДОТИКУ.


Існує  чотири  ГЕНЕРАЛЬНИХ ФАКТОРИ,  які  впливають на ХІД та РЕЗУЛЬТАТИ уроку. Ними є  : 1) навчальний матеріал (його складність, цікавість);  2) організаційно-педагогічний вплив вчителів та батьків ; 3) здатність до навчання учнів та їх мета; 4) час проведення уроку.
    

Варто врахувати,  що організаційно-педагогічний вплив розпадається на два комплексних фактори:  а) вплив на уроці;   б) вплив поза уроком. І залежать від : 1) яка пізнавальна активність учнів,  яка  працездатність учнів (вiк, день тижня,  урок за розкладом,  чверть,  пора року,  розклад занять,  режим роботи, стан здоров'я); 2)  яка працездатністъ вчителя  (вік, час роботи, навантаження, день тижня, урок за розкладом,  чверть, пора року,  розклад занять,  режим роботи, стаж роботи,  стан здоров'я, "стан душі").


Підготувала практичний психолог гімназії «Престиж»  М.Й.Кваша

 
Copyright © 2024. Львівська Гімназія "Престиж".
Template by Shape5.com
Designed by Janka.biz studio

S5 Box